راهنمای گشت

 

گشت های تاریخی ، تفریحی زیر برای دسترسی آسان میهمانان گرامی پیشنهاد می گردد.

یزد :

آتشکده ، گور دخمه ، میدان امیرچخماق ، موزه آب ، باغ دولت آباد

محله فهادان ، زندان اسکندر ، بقعه 12 امامی ، مسجد جامع

میبد :

نارین قلعه ، یخچال ، چاپارخانه ، کاروانسرا ، کبوترخانه

نایین :

مسجد جامع ، خانه پیرنیا ، عبا بافی

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2024 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.9 , All Right Reserved.