شهر کرمانشاه ، استان : کرمانشاه


کرمانشاه ازشهرهای استان کرمانشاه است.یکی از باستانی ترین شهرهای ایران است.مردم این شهر به دلاوری، سخاوت، جوانمردی، پهلوانی، مهمان نوازی و خوش‌اخلاقی شهره خاص و عام می‌باشند

  • پارسیان کرمانشاه

  • رسالت

  • کورش

  • لاله بیستون کرمانشاه

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2020 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.9 , All Right Reserved.