غذاهای سنتی

 

مشهورترین غذای سنتی اصفهان بریان است.

غذاهای دیگری چون: اشکنه،کاله جوش،اماج،كاچی،گوشت ولوبيا، گوشت و عدس،قیمه ریزه،سرگنجشکی،پلوماش،ماشازردک،تاس کباب،یخمه ترش،یخمه لوبیا،کوفته باقالی،کباب مُشتی،ماشا قمری،حلیم بادمجان،خورش ماست،نخوداب غوره،شوربا،آش آلوچه و شله بريان زيره ... از دیگر غذاهای سنتی اصفهان به شمار می آیند.

 

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2024 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.9 , All Right Reserved.