غذاهای سنتی

بومیان جزیره  کیش مردمانی خوش‌ذائقه‌اند که به کیفیت و طعم غذا اهمیت می‌دهند از این رو تنوع غذایی در کیش   بالا می باشد و  به عنوان یک آیین و رسم بجا آورده می‌شود همچنین  این عمل خود نوعی انتقال فرهنگی مثبت از نسل فعلی به نسل جوان است. غذاهایی ساده اما درعین‌حال غنی از مواد مغذی که  اغلب به‌طور طبیعی و با تفکر تهیه می شوند. از جمله به غذاهای زیر می توان اشاره نمود.مچبوس لحم از غذاهای محبوب کیش می باشد.

از غذاهای دیگر کیش مچبوس دیای،مچبوس سمچ،محمر،دفنه،مرق لحج،مرق سمج،مرق دیای،مرق دال،مشوی،مشوی اکویتی، مضروبه، جشید  ریش،غوزی،بریانی،هریسه،عیش سوکه می باشد.

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2024 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.9 , All Right Reserved.