سوغات

 

عمده ترین صنایع دستی استان تهران را قلم زنی روی مس و برنج , خراطی و سبدبافی ، خاتم کاری ، شیشه گری، تراش و نقاشی روی شیشه ، زیلو بافی، نقاشی روی چرم ، قالی بافی، سفالگری و چاپ باتیک تشکیل می دهد. 

طراحی سایت و پشتیبانی با رایان پرتو
© 2007-2024 - Powered By Sharp Reservation System v3.1.9 , All Right Reserved.